Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR

Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších rad a kroků pro případ dopravní nehody. Najdete zde postup jak se zachovat při dopravní nehodě v ČR, co dělat v případě nehody způsobené vaším vozidlem, co dělat v případě, že bylo poškozeno vaše vozidlo jiným dopravním prostředkem, nebo se vám stala jiná pojistná událost v souvislosti s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.

Obsah:

Jak se zachovat při nehodě

Pokud nedošlo k vašemu vážnému zranění nebo šoku, zachovejte klid a vykonejte následující kroky:

1. Urychleně zabezpečte místo nehody, je nutné zabránit řetězové havárii

 •  použijete: fosforeskující vestu, výstražný trojúhelník, blikající světlo apod.

2. Zjistěte zdravotní stav všech účastníků nehody, pokud je některý z nich ve stavu vyžadujícím ošetření, vždy volejte „155“ rychlou záchrannou službu.

 • Policii „158“  volejte až po první pomoci zraněným (např. zapadlý jazyk, zastavení krvácení).

3. Policii volejte v případě, že došlo

 • ke zranění či úmrtí osob,
 • k hmotné škodě vyšší než 100.000,- Kč (škoda na vozidle, přepravovaných věcech apod.),
 • k nejasnostem kolem zavinění dopravní nehody, kdy se účastníci nehody nemohou dohodnout na míře zavinění,
 • k poškození majetku třetí osoby (dopravní značka, svodidla, osvětlení, budova apod.).

4. Nepřemisťujte vozidla, osoby ani věci do příjezdu policie a rychlé záchranné služby.

 • Pouze v případě ohrožují-li život, vyznačte rozmístění a stopy vozidel.

5. Pokud je potřeba pomoct s nepojízdným vozidlem, volejte asistenční službu.

 • Nevyužívejte jiné odtahové služby, pokud potřebujete pomoc s nepojízdným vozidlem apod., vždy volejte asistenční službu vaší pojišťovny.

Povinnosti účastníků dopravní nehody ČR

Pokud nemáte povinnost hlásit dopravní nehodu policii (viz. výše), na místě nehody si připravte  „Záznam o nehodě“ neboli „Evropský záznam o dopravní nehodě". Tedy list papíru, na který musíte společně s druhým účastníkem nehody uvést údaje o vozidlech, o nehodě a dohodu na míře zavinění. Záznam o nehodě (dohoda) musí být podepsána oběma stranami tj. účastníky dopravní nehody.

1. Zaznamenejte řádně umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“ nebo na list papíru.

2. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.

3. Požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a  občanského a řidičského průkazu.

Zaznamenejte si:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný,
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.).

Co dělat po nehodě v ČR

Je po nehodě, splnili jste své povinnosti (viz. výše) a nyní vás čeká komunikace s pojišťovnou a vyřízení pojistné události. V dopravní nehodě je vždy určen viník a poškozený, vhodné je postupovat podle doporučených postupů níže.

Jsem poškozený (nehodu jsem nezpůsobil)

1. Zajistil jsem si následující údaje

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče (viníka),
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný,
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.),
 • písemné prohlášení viníka akceptující jeho zavinění (na Záznamu o nehodě) nebo vyjádření policie.

Pokud se nepodařilo od viníka dopravní nehody údaje zjistit, vyhledejte si informace o pojišťovně dle SPZ viníka v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP) pomocí internetu na www.ckp.cz , dále Informační středisko ČKP, kde vložíte SPZ viníkova vozidla a datum nehody (popř. vám informace sdělí i na telefonu + 420 221 772 773).

 2. Nahlaste vzniklou škodu u pojišťovny viníka a zažádejte o náhradu škody

Pokud viník z místa nehody utekl či v případě nezjištění viníka nahlaste tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR je nutné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP) se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4. ČKP je právnickou osobou zřízenou zákonem 168/1999 Sb. jako organizace pojistitelů, která poskytuje plnění z garančního fondu.

3. Další postup ohledně likvidace a náhrady škody upřesní pojišťovna

Jako poškozený si připravte tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu,
 • kopii velkého technického průkazu,
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě,
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci,
 • kopii faktury po opravě,
 • lékařskou zprávu (v případě zranění),
 • číslo bankovního spojení,
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny.

 

Jsem viník (způsobil jsem nehodu)

1. Neprodleně nahlaste vzniklou pojistnou událost pojišťovně, u které máte vozidlo pojištěné (kontakty na pojišťovny).

2. Připravte si a doložte neprodleně požadované doklady dle výzvy pojišťovny nebo poškozeného.

3. Vyčkejte na další pokyny pojišťovny.  

Jako viník si připravte tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu,
 • kopii velkého technického průkazu,
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci,
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě,
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny.

Ohlášení pojistné události na vozidle „Kontakty na pojišťovny“

Tiskové zprávy

 • 6. 10. 2019
  Svaz průmyslu: zahraniční poptávka slábne, růst ekonomiky zpomalí
  více informací »
 • 6. 10. 2019
  Schillerová: Návrhem bankovní daně by ČSSD porušila koaliční dohodu
  více informací »

Zobrazit všechny zprávy »


Kalkulator

Novinky

Hasičská vzájemná pojišťovna své produkty nezdražila

Hasičské noviny 8.3.2013 zveřejnili rozhovor s obchodní ředitelkou Hasičské vzájemné pojišťovny o činnosti a produktech společnosti. více »

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP

Počet vozidel s poviným ručením, registrovaných v databázi České kanceláři pojistitelů, neustále roste. K 30.6.2011 již přesáhl 6,7 milionů vozidel a za poslední rok narosl o více než 130 tisíc. více »

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

K dnešnímu dni, od začátku letošního roku, zaplatili neplatiči povinného ručení do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) celkem již 100 miliónu korun na sankčních příspěvcích. Pro srovnání – za celý loňský rok bylo na sankčních příspěvcích vybr... více »