HVP > Novinky >Hasičská vzájemná pojišťovna své produkty nezdražila

Hasičská vzájemná pojišťovna své produkty nezdražila

Jednou z nejstarších pojišťoven v zemi je Hasičská vzájemná pojišťovna. V čem jste, pokud jde o pojišťovnictví, u nás tak říkajíc jedineční a co jiní nemají ve svém portfoliu?

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., byla založena již v roce 1900 a je tak jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. V roce 1992 byla její činnost Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska obnovena. Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., má svoji dlouholetou tradici a jedineční jsme v tom, že nejsme vlastněni zahraničním kapitálem. Ve svém portfoliu máme pojistné produkty, které jsou cíleně zaměřené na vybrané skupiny klientů. Pojišťujeme majetek obcí a měst, včetně odpovědnosti za škodu radních a zastupitelů, pojišťujeme dobrovolné hasiče, charitativní a sociální služby, zemědělské pojištění a také sjednáváme pojištění myslivců. V současné době jako jedna z mála pojišťoven umíme pojistit i havarijně jednostopá vozidla, tedy motorky.

Jednou z činností pojišťoven má být zábranná činnost. Co tento termín znamená?

Ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví se zábrannou činností rozumí činnost, směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků. Každá pojišťovna, než s klientem uzavře pojistnou smlouvu, tak vyžaduje instalování určitých bezpečnostních prvků. Může jít o prvky aktivního nebo pasivního charakteru. Jedná se tedy o soubor preventivních opatření sloužící k předcházení škod a snížení jejich následků. Preventivním opatřením ze strany klienta může být například i nákup moderních strojů a technologických zařízení, které mají vysokou míru bezpečnosti, jsou méně poruchové a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zábranná činnost je součástí činnosti každé pojišťovny, tedy i naší Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Ta se mimo výše uvedených skutečností uskutečňuje například prostřednictvím finančních příspěvků, které se použijí na nákup bezpečnostních zařízení nebo i na výchovu, vzdělávání nebo i na propagační činnost.

Mimo hasičů se cíleně zaměřujete i na myslivce. Můžete upřesnit?

Podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti mít musí každý, kdo loví zvěř, uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti. Hasičská vzájemná pojišťovna nad rámec tohoto zákonného pojištění také kryje škody způsobené při výkonu funkce mysliveckého hospodáře, škody při řízení a provádění lovů a honů. Rovněž kryjeme škody vyplývající z vlastnictví nebo užívání mysliveckých zařízení, pokud jejich používání není právními předpisy zakázáno, dále škody z vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva pro vlastní potřebu a jejich používání v honitbě, při lovu na nehonebních pozemcích nebo na schválené střelnici, škody vlastnictví, držení a používání látek a potřeb k výrobě loveckých nábojů pro vlastní potřebu, pokud není jejich používání zakázáno předpisy o zbraních a střelivu. V neposlední řadě pokrýváme i škody způsobené loveckým psem, loveckým dravcem a pomocných zvířat používaných při výkonu práva myslivosti nebo jejich přípravy na zkoušky z výkonu práva myslivosti.

Co nového připravujete pro letošní rok a jaké segmenty chcete posílit v pojišťovnictví?

Nezdražujeme. U Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., si může každý zájemce uzavřít v letošním roce povinné ručení za cenu roku 2012. Pojistné tak zůstává v tomto roce beze změny. S novým rokem jsme spustili inovované pojištění motorových vozidel, které je variabilnější a cenově velmi výhodné pro všechny věkové kategorie. A jak jsem říkala na začátku, od ledna letošního roku máme jako jedna z mála pojišťoven, ve své nabídce i havarijní pojištění motorek.


Tiskové zprávy

  • 6. 10. 2019
    Svaz průmyslu: zahraniční poptávka slábne, růst ekonomiky zpomalí
    více informací »
  • 6. 10. 2019
    Schillerová: Návrhem bankovní daně by ČSSD porušila koaliční dohodu
    více informací »

Zobrazit všechny zprávy »


Kalkulator

Novinky

Hasičská vzájemná pojišťovna své produkty nezdražila

Hasičské noviny 8.3.2013 zveřejnili rozhovor s obchodní ředitelkou Hasičské vzájemné pojišťovny o činnosti a produktech společnosti. více »

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP

Počet vozidel s poviným ručením, registrovaných v databázi České kanceláři pojistitelů, neustále roste. K 30.6.2011 již přesáhl 6,7 milionů vozidel a za poslední rok narosl o více než 130 tisíc. více »

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

K dnešnímu dni, od začátku letošního roku, zaplatili neplatiči povinného ručení do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) celkem již 100 miliónu korun na sankčních příspěvcích. Pro srovnání – za celý loňský rok bylo na sankčních příspěvcích vybr... více »