HVP > > > Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Čip

Od 1. 4. 2004 platí v celé EU nové podmínky pro pohyb zvířat. Je to dáno nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 998/2003 a navazující vyhláškou 95/65/EEC. Znamená to, že v uzavřeném prostoru členských států EU je možno cestovat pouze se psem, který vlastní PET PAS. Jedná se o Mezinárodní očkovací průkaz pro neobchodní pohyb zvířat po EU i třetích zemích, který může vydat pouze veterinární lékař s certifikátem.

I když se nechystáte cestovat, může být dána povinnost mít psa očipovaného, a to obecně platnou vyhláškou města, ve kterém je zvíře přihlášeno. Města a obce k tomuto kroku přistupují zejména z důvodu lepší evidence chovatelů, ale také volně pobíhajících a zatoulaných psů. Informace o očipovaných zvířatech a jejich majitelích se shromažďují v Centrální evidenci zvířat a věcí a v Národním registru majitelů zvířat, kde je možno jejich snadné dohledání. Jedná se o novější způsob identifikačního značení.

Frekvence placení pojistného

dohodnutá četnost plateb pojistného pojišťovně (roční, pololetní, apod.).

Krátkodobé pojištění

pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok.

Počátek pojištění

den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být vždy uveden v pojistné smlouvě. Pokud není datum uvedeno, počátkem pojištění je den následující po uzavření pojistné smlouvy.

Pojistitel

pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí).

Pojistník

osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna hradit pojistné.

Pojištěné zvíře

zvíře, které je specifikované v pojistné smlově s identifikací

Pojistka

písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

suma uvedená v pojistné smlouvě, tedy dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události.

Pojistné

je úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné se platí za dohodnuté pojistné období nebo najednou za celé pojistné období (roční pojistné).

Pojistná doba

časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem.

Pojistné období

časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud dojde v průběhu pojištění k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost hradit vzniklou škodu.

Průkaz původu ( PP )

Je doklad, potvrzující plemeno a vlastnosti zvířete. Je vystaven zvířeti na platném formuláři uznaném patřičnou chovatelskou asociací.

Průkaz původu obsahuje:

 1. Rodokmen zvířete a identifikační údaje o něm
 2. Výpis nejméně tří generací předků
 3. Přílohu, v níž jsou uvedeny výsledky výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.

Smluvní ujednání

závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Spoluúčast

částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Storno pojištění

předčasné ukončení pojištění.

Škodní událost

skutečnost, ze které vzniká škoda, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Tetování

Jedná se o jeden z původních způsobů označení zvířat. Dnes je spíše přistupuje k modernějšímu způsobu ( čip ). Podle evropské legislativy považováno tetování psů za rovnocenné označení čipem už jenom ještě čtyři roky. To znamená, že bude-li chtít někdo cestovat po EU se psem, ale i kočkou nebo fretkou s pasem, bude muset mít zvíře po červenci 2012 označené elektronickým čipem. Ten pak musí splňovat ISO normu 11784, popřípadě ISO normu 11785.

 

Všeobecné pojistné podmínky

jsou součástí každého pojištění a pojistné smlouvy. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Územní platnost

území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění, z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Výpověď

písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.

Zvíře s průkazem původu tj. s PP

Průkaz původu znamená, že je zvíře ( pes / kočka ) zaručeně čistokrevná tj. jsou známí předkové psa – ti všichni museli projít tzv. bonitací, to je akce, kterou pořádá vedení klubu několikrát do roka a posuzuje se při ní vhodnost zařazení psa či fenky do chovu. Pro úspěšnou bonitaci se psi musí projít testem povahy, vzhledově se musí odpovídat od standardu plemene.Samozřejmě se také hlídá dobrý celkový zdravotní stav, kondice a klade se důraz na nepříbuzenské spojení.

Zvíře bez průkazu původu tj. bez PP

Zvíře, které nesplňuje a neprošel bonitací ( jedná se o křížence nebo zvířata, která nejsou čistokrevná tj. nemají oba rodiče s PP )

 

 

 

 

Tiskové zprávy

 • 6. 10. 2019
  Svaz průmyslu: zahraniční poptávka slábne, růst ekonomiky zpomalí
  více informací »
 • 6. 10. 2019
  Schillerová: Návrhem bankovní daně by ČSSD porušila koaliční dohodu
  více informací »

Zobrazit všechny zprávy »


Kalkulator

Novinky

Hasičská vzájemná pojišťovna své produkty nezdražila

Hasičské noviny 8.3.2013 zveřejnili rozhovor s obchodní ředitelkou Hasičské vzájemné pojišťovny o činnosti a produktech společnosti. více »

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP

Počet vozidel s poviným ručením, registrovaných v databázi České kanceláři pojistitelů, neustále roste. K 30.6.2011 již přesáhl 6,7 milionů vozidel a za poslední rok narosl o více než 130 tisíc. více »

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

K dnešnímu dni, od začátku letošního roku, zaplatili neplatiči povinného ručení do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) celkem již 100 miliónu korun na sankčních příspěvcích. Pro srovnání – za celý loňský rok bylo na sankčních příspěvcích vybr... více »